اختتامیه مسابقات تنیس پیشکسوتان / شهرک امید

0
793

به گزارش روابط عمومی هیات تنیس استان تهران: مسابقات تنیس پیشکسوتان به میزبانی هیات تنیس تهران در باشگاه تنیس شهرک امید روز گذشته پایان یافت و در نهایت مقام های برتر اعلام شدند:

35 سال انفرادی: علی حقیقت خواه (اول) / محمود کاراور (دوم)

35 سال دونفره: تیم کارآور و سربازی (اول) / تیم بهزادپور و حقیقت خواه (دوم)

40 سال انفرادی: سعید جواهریان (اول) / مهد بهزادپور (دوم)

45 سال انفرادی: کوروش حیدری (اول) / شروی رکوعی (دوم)

45 سال دونفره: تیم طیب مرادی و شروین رکوعی (اول) / تیم جعفربای ویزدان طوسی (دوم)

50 ال انفرادی: مازیار جعفربای (اول) / فرهاد مهرآیین (دوم)

55 سال انفرادی: طیب مرادی (اول) / شهریار ابراهیمیان (دوم)

دونفره 55 سال: تیم ایمانزاده ومیرفتاح (اول)

60 سال انفرادی: مطلب ایمان زاده (اول) / سعید سیرانی (دوم)

LEAVE A REPLY