اطلاعیه مهم

0
1805

باسلام

احتراما بدینوسیله به اطلاع میرساند به پیوست فرم مربی و باشگاه ویژه رده سنی زیر ۱۴ سال  می باشد که میبایست این فرم بصورت کامل پر شود و سپس به ترتیب توسط مربی، باشگاه و هیئت مربوطه مهر و امضا و بازیکن در زمان برگزاری به مدیر یا سرداور مسابقات تحویل نماید

در غیر این صورت از حضور بازیکن در مسابقات جدا جلوگیری به عمل خواهد آمد

 فرم تائید باشگاه و مربی

LEAVE A REPLY