تمدید کارتهای مربیگری و داوری 99

0
558

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به شیوع ویروس کرونا در سال جاری کلیه کارتهای مربیگری و داوری به صورت آنلاین تمدید خواهد شد.

لذا کلیه مربیان واجد شرایط تصویر کارت مربیگری و فیش واریزی خود را طبق جدول ذیل به ایمیل هیات تنیس استان تهران به نشانی tehran.tennis1389@gmail.com ارسال و در زمان تحویل گرفتن کارت اصل فیش را ارائه نمایند./

_ واریز مبالغ به حساب شماره    0106070154003    فدراسیون تنیس بانک ملی

به شرح زیر (اعتبار دوساله / سالهای 1399 و 1400) :

کارت مربیگری درجه 1 3/600/000 ریال
کارت مربیگری درجه 2 3/200/000 ریال
کارت مربیگری درجه 3 3/000/000 ریال
 کارت داوری 2/000/000 ریال

LEAVE A REPLY