درباره ما

معرفی مسئولین و کمیته ها:

 • سرپرست: فرشاد صفتی
 • نائب رئیس بانوان: مونا گل نبی
 • دبیر: محسن وحدانی

کمیته ها:

 • مسابقات: علی تهرانی
 • مربیان: پیمان والی نیا
 • داوران: سینا ابراهیمیان
 • پژوهش – اطلاعات و آمار: امیرحسین صالحی
 • استعدادیابی: سامان ایزدمهر
 • بازرسی و باشگاه ها: مسیح صفدریان
 • فرهنگی: امیرحسین صالحی
 • انفورماتیک: کیوان علی اکبر