عکاسى از مسابقات تنیس

0
1602

از دوستان عزیزى که مایل به عکاسى از “مسابقات تنیس” و انجام فعالیت هاى هنرى مى باشند، دعوت مى شود جهت همکارى به نشانى ایمیل “کمیته فرهنگى تنیس استان تهران” پیام ارسال نمایند.

research@tehrantennis.ir

کمیته فرهنگى تنیس استان تهران

LEAVE A REPLY