فدرر و نادال در فینال بازل

0
1852

۱۷۲۴۰۴۲-۳۶۴۷۹۲۱۴-۶۴۰-۳۶۰دو حریف قدیمی پس از مدت ها در فینال مسابقات بازل به هم رسیدند .

LEAVE A REPLY