مجوز تغییر در تیم های جام حذفی آقایان صادر شد

0
49

به گزارش روابط عمومی هیات تنیس تهران؛ با تصمیم کمیته مسابقات فدراسیون تنیس و با توجه به وقفه ایجاد شده در برگزاری جام حذفی ۹۸آقایان، تیمهای حاضر در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی مجاز به اعمال يك تغيير در تركيب خود هستند.

بر اساس تصمیم اخیر این تغییر شامل اضافه نمودن یک بازیکن و یا جایگزین کردن یکی از بازیکنان است.  

بدیهی است استفاده از بازیکن ساير تیم های حاضر در این مرحله امکان پذیر نبوده و تعداد بازیکنان تیم ها باید حداقل ۲ و حداکثر ۴ بازیکن باشد.


تیم های حاضر موظفند پس از تكميل و تاييد هيات استان مربوطه تا روز شنبه 22 شهریور ۹۹ فهرست نهایی را به فدراسیون تنيس ارسال کنند.

LEAVE A REPLY