مشخصات دفاتر پیشخوان دولت آماده به خدمت سرویس سامانه مبین در استان تهران

0
1940

بدینوسیله به اطلاع کلیه مربیان و داوران استان تهران میرساند جهت ثبت کارت خود در سامانه مبین به دفاتر پیشخوان مشخص شده زیر مراجعه نمایند.

در ضمن ارایه کارت ملی و یک قطعه عکس ۳×۲ الزام میباشد.

مشخصات دفاتر پیشخوان دولت آماده به خدمت سرویس سامانه مبین در استان تهران

LEAVE A REPLY