پایان اردیبهشت ماه 98؛ آخرین مهلت تمدید کارت های مربیگری و داوری

0
1379

به گزارش روابط عمومی هیات تنیس استان تهران: به استناد بخشنامه مورخه 98/1/20 به شماره 715/ص/249/97 فدراسیون محترم تنیس در زمینه تمدید کارت مربیگری تمامی مربیان تنیس استان تهران موظفند تا پایان اردیبهشت ماه سال 98 و با توجه به موارد ذیل و همچنین در دست داشتن مدارک مورد نیاز به این هیات مراجعه و نسبت به تمدید و یا صدور کارت مربیگری جدید خود اقدام نمایند.

_ تحویل اصل کارت مربیگری سال 1397

_ ارایه کارت بیمه ورزشی سال 1398

_ واریز مبالغ به شرح زیر (قابل پرداخت در محل فدراسیون):

درجه یک: 1/800/000 ریال

درجه دو: 1/600/000 ریال

درجه سه: 1/500/000 ریال

فعالیت مربیان محترم بدون داشتن مجوز کار سال 1398 ممنوع می باشد و در صورت مشاهده فرد متخلف به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال می گردد. در ضمن از فعالیت مربیان بدون کارت جدا جلوگیری می شود.

همچنین کلیه داوران محترم استان تهران می توانند با در دست داشتن کارت داوری سال 97، بیمه ورزشی سال 98 و واریز فیش به مبلغ 1/500/000 ریال که در محل فدراسیون قابل پرداخت می باشد، جهت تمدید کارت داوری خود اقدام نمایند.

 

LEAVE A REPLY