آکادمى تنیس آپتیژن برگزار مى کند

0
2299

فرصت استثنایى شرکت در کمپ تخصصى تنیس زیر نظر مدیر فنى آکادمى تنیس آپتیژن “بایو”
برگزار کننده: آپت اسپورت با همکارى هیئت تنیس استان تهران
پسران ١٠ تا ١۴ سال

تماس: ۰۹۱۲۱۸۵۴۳۱۷

LEAVE A REPLY