تقدیر متولی از مهدی بهزادپور در زمان تصدی

0
2157

رییس هیات تنیس تهران از زحمات مهدی بهزادپور در زمان تصدی مسوولیت سرپرستی تنیس حوزه شمال شرق تهران تقدیر و تشکر کرد.
متن تقدیر نامه به شرح زیر است:

LEAVE A REPLY