تمدید کارتهای مربیگری و داوری ۹۹

0
1136

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به شیوع ویروس کرونا در سال جاری کلیه کارتهای مربیگری و داوری به صورت آنلاین تمدید خواهد شد.

لذا کلیه مربیان واجد شرایط تصویر کارت مربیگری و فیش واریزی خود را طبق جدول ذیل به ایمیل هیات تنیس استان تهران به نشانی tehran.tennis1389@gmail.com ارسال و در زمان تحویل گرفتن کارت اصل فیش را ارائه نمایند./

_ واریز مبالغ به حساب شماره    ۰۱۰۶۰۷۰۱۵۴۰۰۳    فدراسیون تنیس بانک ملی

به شرح زیر (اعتبار دوساله / سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) :

کارت مربیگری درجه ۱ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
کارت مربیگری درجه ۲ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال
کارت مربیگری درجه ۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 کارت داوری ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

LEAVE A REPLY