تمرین ویژگی های کاربردی برای اقدام به اپروچ بیشتر در شرایط مسابقه

0
1627

عنوان مقاله : Practical implications for utilizing more approach shots in match situations

چاپ شده در نشریه فدراسیون جهانی تنیس ITF

نوشته شده توسط هادی درویش عمرانی مربی بین المللی تنیس

ترجمه شده توسط آرمین آزادپور

فایل مقاله:

ITF journal

تمرین_ویژگی_های_کاربردی_برای_اقدام

LEAVE A REPLY