برگزاری مرحله اول مسابقات آزاد مناطق پنجگانه کشور

0
2000

به گزارش روابط عمومی هیئت تنیس استان تهران : مرحله اول مسابقات آزاد مناطق پنجگانه کشور به شرح زیر ویژه آقایان و بانوان بدون حضور ۳۲ نفر برتر کشور برگزار خواهد شد :

_ برگزاری مسابقات آزاد ویژه آقایان به میزبانی استان یزد از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۷ فروردین ماه ۹۵ (آخرین مهلت ثبت نام روز شنبه ۹۵/۱/۲۱ در محل مسابقات)

_ برگزاری مسابقات آزاد ویژه آقایان به میزبانی استان هرمزگان از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۷ فروردین ماه ۹۵ (آخرین مهلت ثبت نام روز شنبه ۹۵/۱/۲۱ در محل مسابقات)

_ برگزاری مسابقات آزاد ویژه آقایان به میزبانی استان مازندران از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۷ فروردین ماه ۹۵ (آخرین مهلت ثبت نام روز شنبه ۹۵/۱/۲۱ در محل مسابقات)

_ برگزاری مسابقات آزاد ویژه بانوان به میزبانی استان یزد از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۷ فروردین ماه ۹۵ (آخرین مهلت ثبت نام روز یکشنبه ۹۵/۱/۲۱ در محل مسابقات)

_ برگزاری مسابقات آزاد ویژه بانوان به میزبانی استان البرز از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۷ فروردین ماه ۹۵ (آخرین مهلت ثبت نام روز یکشنبه ۹۵/۱/۲۱ در محل مسابقات)

 

 

LEAVE A REPLY