مستعدین استان تهران شناسایی می شوند

0
1907

 بدینوسیله رونوشت دستورالعمل اجرایی برگزاری مسابقات مستعدین رده های سنی ۷ تا ۱۲ سال تنیس استان تهران جهت اقدام حضورتان ارسال می گردد، خواهشمند است ظرف مدت ۱۵ روز اسامی منتخبین به صورت کتبی به این هیات اعلام شود.

_ تعیین ۶ حوزه در استان تهران جهت انتخاب بازیکنان مستعد

  • شمال غرب
  • شمال شرق
  • جنوب غرب
  • جنوب شرق
  • شمیرانات
  • شهر ری و کلیه شهرستان های تابعه استان تهران

تهیه نامه برای مسئولین کلیه حوزه ها و شهرستان های استان تهران و معرفی حداکثر ۳ دختر و ۳ پسر از بهترین بازیکنان که حداکثر تا یک سال از فعالیت تنیسی آنها گذشته باشد(شرکت کنندگان در کلیه مسابقات رسمی سازمان لیگ حق شرکت در این مسابقات را نخواهند داشت).

_ هر حوزه با فراخوان کلیه باشگاه های تنیس (مربیان) طی یک مسابقه ۶ نفر اصلی خود (۳ دختر و ۳ پسر) را معرفی نمایند (به نسبت استان تهران).

_ تعیین زمان مسابقه از طرف حوزه ها

_ تعیین زمان مسابقه نهایی از سوی هیات تنیس استان تهران

_ تعیین زمان و مکان مسابقات از سوی هیات تنیس استان تهران یک هفته قبل از تاریخ برگزاری

_ انجام و اتمام مسابقات طی ۲ روز

_ معرفی تعداد ۱۵ داور و مربی و یک نفر سرداور از سوی هیات تنیس تهران

  • لازم به ذکر است نماینده کمیته استعدادیابی خانم دادگر جهت نظارت در مسابقات حضور خواهند داشت.

LEAVE A REPLY