0
957

«ارتباط مستقیم مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با مردم»

** جهت پاسخگویی به سوالات جامعه ورزش از طریق سامانه ۱۱۱**

                                                                            زمان: شنبه تاریخ ۹/۹/۹۸ ساعت ۹ الی ۱۱   

LEAVE A REPLY